Bibliografia per Anno di Pubblicazione
(ordinato per Autore)
Argomento: 2013 (3 di 4)


Pagina nr. 2984 di 4666       
%Slovak Republic energy policy review / International Energy Agency
Paris - OECD/IEA, 2005-
Pubblicazione Periodica

Slovak studies
Vol.1(1961)-
Pubblicazione Periodica

Slovak studies / editor Michael Lacko
Rome etc. - Slovak Institute
Pubblicazione Periodica

Slovakia
Bratislava - Obzor, 1969-
Pubblicazione Periodica

Slovanske historicke studie / a cura di Oldrich Riha
Praha - Ceskoslovenska akademie ved, 1955-
Testo MonograficoSlovanske' historicke' studie
Praha - Ceskoslovanske Akad. Ved., 1955-
Pubblicazione Periodica

Slovanská Bratislava - sbornik prispevkov k dejinám hl. mesta Bratislavy
Bratislava - Kultúrny a informacný odbor ÚNV, 1948 -
Testo Monografico

Slovanské historické studie
Praha - Nakladatelstvi ceskoslovenske akademie ved, 1955? -
Pubblicazione Periodica

Slovar russkich narodnych govorov / a cura di F. P. Sorokoletov
Leningrad - Nauka, 1965-
Testo Monografico

Slovar russkogo jazyka 11.-17. vv. / (a cura di S. G. Barchudarov ... ed altri)
Moskva - Nauka, 1975-
Testo MonograficoSlovar' drevnerusskogo jazyka - 11.-14. vv. / Glavnyi redaktor- R. I. Avanesov
Moskva - Russkij jazik, 1988-19
Testo Monografico

Slovar' jazyka M. V. Lomonosova - (materialy k slovarju jazyka M. V. Lomonosova) / glavnyj redaktor N. N. Kazanskij
Sankt-Peterburg - Nestor-Istorija, 2010-
Testo Monografico

Slovar' knižnikov i knižnosti drevnej Rusi / otvetstvennyj redaktor D. S. Lichacev
Leningrad - Nauka ; poi Sankt-Peterburg - Dmitrij Bulanin
Testo Monografico

Slovencina pre cudzincov
Bratislava - Slovenske pedagogicke nakladatelstvo, 1980-1981
Testo Monografico

Slovene studies - journal of the Society for slovene studies
New York - Society for slovene studies, 1979-
Pubblicazione Periodica