Bibliografia per Anno di Pubblicazione
(ordinato per Autore)
Argomento: 1985 (4 di 4)


Pagina nr. 4146 di 4232       
%The YRM Partnership
On making a building / (The YRM partnership)
Milano - Tecno, c1985
Testo Monografico

Yu, Dafu
Yu Dafu san wen xuan ji / Yang Shiwei bian
Shanghai - Shanghai wen yi chu ban she, 1985
Testo Monografico

Yu, Francis T. S.
White-light optical signal processing / Francis T. S. Yu
New York (etc.) - Wiley & sons, c1985
Testo Monografico

Yu, Lin
Zai qing shan na bian / Yu Lin
Beijing - Ren min wen xue chu ban she, 1985
Testo Monografico

Yu, Naiyong
Shang gu yin xi yan jiu / Yu Naiyong zhu
Hong Kong - Zhong wen da xue chu ban she, ©1985
Testo MonograficoYu, Po-Lung
Multiple-criteria decision making - concepts, techniques, and extensions / Po-Lung Yu ; with the assistance of Yoon-Ro Lee and Antonie Stam
New York - Plenum, c1985
Testo Monografico

Yu, Qiuyu
Zhongguo xiju wenhua shishu / Yu Qiuyu
Hunan - Hunan Renmin Chubanshe, 1985
Testo Monografico

Yu, Shi
Chang yong dian gu ci dian / Yu Shi, Wang Guanghan, Xu Chengzhi bian
Shanghai - Shanghai ci shu chu ban she, 1985
Testo Monografico

Yu, Shouzhen
Tang shi san bai shou xiang xi / Yu Shouzhen bian zhu
Beijing - Zhonghua shu ju, 1985
Testo Monografico

Yuan, Ke
Zhongguo shen hua chuan shuo ci dian / Yuan Ke bian zhu
Shanghai - Shanghai ci shu chu ban she, 1985
Testo MonograficoYuan, Shuipai
Yuan Shuipai shi ge xuan
Beijing - Ren min wen xue chu ban she, 1985
Testo Monografico

Yue, Daiyun
To the storm - the odyssey of a revolutionary Chinese woman / recounted by Yue Daiyun ; written by Carolyn Wakeman
Berkeley etc. - University of California, copyr. 1985
Testo Monografico

Yukawa, Hideki
Tabibito - Ein Wanderer - Erinnerungen eines Physikers / Hideki Yukawa ; herausgegeben von Prof. Dr. Erwin Muller-Hartmann ; mit einem Nachwort von Haruhiko Morinaga uber Hideki Yukawas Physik
Stuttgart - Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 1985
Testo Monografico

Yukawa, Hideki
Yukawa - 1907-1981 - Tabibito- le voyager - l'itinéraire intellectuel d'un physicien japonais / traduit de la version anglaise de L. Brown et R. Yoshida par J.-M. Luccioni et F. Robert ; préface de Louis Leprince-Ringuet
Paris - Belin, 1985
Testo Monografico

Yuki Shintani
Capolavori dello scultore Yuki Shintani
(Luogo di pubblicazione non indicato - s.n., dopo il 1971)
Testo Monografico