Bibliografia per Anno di Pubblicazione
(ordinato per Autore)
Argomento: 1984 (3 di 4)


Pagina nr. 3100 di 5000       
%Catalogna
1- 1977-1984
Incluso in > 1- Institucions d'autogovern
Testo Monografico

Catalogna
Lleis polítiques de Catalunya / ponent- Joaquim Tornos i Mas ; assessorament i coordinació del llenguatge jurídic- Oriol Oleart i Piquet
Barcelona - Bosch, 1984
Testo Monografico

Catalogna
Manual de prevencio dels accidents en la infancia / Generalitat de Catalunya, Departament de sanitat i seguretat social, Direccio general de promocio de la salut
Barcelona - Secretaria general del departament de sanitat i seguretat social, 1984
Testo Monografico

Catalogna - Departament d'ensenyament
Orientacions i programes - educació per a la salut a l'escola
Testo Monografico

Catalogna - Departament d'industrie i energia
1982 - estadistiques energetiques de Catalunya / Generalitat de Catalunya, Departament d'industrie i energia
Barcellona - Generalitat de Catalunya, Departament d'industrie i energia, dep. leg. 1984 (Sabadell - I.G. publicitarias)
Testo MonograficoCatalogna - Departament de cultura
Memòria del Departament de cultura- maig 1980-desembre 1982 / Secretaria general, Gabinet tècnic
Barcelona - Departament de cultura de la Generalitat de Catalunya, 1984
Testo Monografico

Catalogna - Departament de cultura
Memória del departament de cultura / Catalogna. Departament de cultura
Testo Monografico

Catalogna - Departament de sanitat i seguretat social
Guia de serveis
Testo Monografico

Catalogna - Direccio general d'arquitectura i habitatge
Habitatges iniciats i acabats en els municipis i comarques de Catalunya durant el periode 1981-1983 / Generalitat de Catalunya, Departament de politica territorial i obres publiques, Direccio general d'arquitectura i habitatge
Barcelona - s. n. , 1984 (Barcelona - Jevigraf)
Testo Monografico

Catalogna - Direccio general de serveis socials
Eliminació de barreres arquitectòniques als municipis - normativa i suggeriments
Barcelona - Generalitat de Catalunya, Departament de sanitat i seguretat social, Direcciò general de serveis socials, 1984
Testo MonograficoCatalogna - Generalitat - Departament de treball
Addenda legislacio laboral basica i disposicions del Departament de treball
Barcelona - Generalitat de Catalunya, Departament de treball, Secretaria general, 1984
Testo Monografico

Catalogna - Generalitat - Direccio general de protecciò i tutela de menors.
Memoria 1983
(Barcellona - Generalitat de Catalunya), Departament de justicia, 1984 (Barcelona - Studium)
Testo Monografico

Catalogna - Institut catala de serveis a la joventut
Estiu 84 fem-lo nostre / Generalitat de Catalunya, Institut catala de serveis a la joventut
Barcelona - Generalitat de Catalunya, Direccio general de joventut, Institut catala de serveis a la joventut, 1984
Testo Monografico

Catalogna - Institut Catala del Sol
Memoria corresponent a l'exercici 1983 / Institut catala del sol
Barcelona - Generalitat de Catalunya, Departament de politica territorial i obres publiques, 1984
Testo Monografico

Catalogna - Servei del patrimoni arquitectònic
El pont d'en Bruguer de Vic - monument històrico-artístic / (Generalitat de Catalunya, Departament de cultura, Servei del patrimoni arquitectònic)
(Barcelona) - Departament de cultura de la Generalitat de Catalunya, dep. leg. 1984
Testo Monografico